خدمات طراحی مهر

خدمات طراحی مهر (Seal Design Services) چیست؟ به خدماتی که در راستای ساخت یک مهر تجاری، شخصی یا هنری انجام می‌شود تا به کمک آن بتوان به اسناد، مدارک و مکاتبات شخصی رسمیت بخشید، خدمات دیزاین مهر گفته می‎‌شود. خدماتی که در راستای طراحی یک مهر ارائه می‌شود می‌تواند شامل طراحی لوگو یا طراحی نام فرد با یک تایپوگرافی خاص و در نهایت چاپ آن بر روی مهر باشد. طراحی مهر پزشکی، مهر شرکتی، مهر شخصی و هنری از جمله خدماتی هستند که یک شرکت طراحی مهر تجاری یا شرکت طراحی گرافیک با کمک یک اپلیکیشن طراحی مهر ارائه می‌دهند.

خدمات طراحی مهر